Vai trò của hộp giảm tốc hành tinh trong động cơ bước

Vai trò của hộp giảm tốc hành tinh trong động cơ bước

Vai trò của hộp giảm tốc hành tinh trong động cơ bước

Để thực hiện hoạt động hiệu suất cao của động cơ bước, điều quan trọng là phải biết liệu có cần thiết phải trang bị hộp bánh răng hành tinh cho động cơ bước hay không.

Vai trò của hộp giảm tốc hành tinh liên quan mật thiết đến sự phát triển của động cơ. Với sự ra đời của động cơ có chức năng điều khiển tốc độ, chức năng chính của hộp số hành tinh là khuếch đại mô-men xoắn. Tuy nhiên, với sự chấp nhận rộng rãi của động cơ bước, để đáp ứng yêu cầu điều khiển tốc độ và vị trí, hộp số hành tinh đã tìm ra những công dụng mới, bao gồm tăng mô-men xoắn, cải thiện quán tính cho phép và giảm rung động của động cơ. Ngoài ra, khả năng định vị chính xác của điện đặt ra các yêu cầu về hộp số hành tinh có độ chính xác cao và không giật.
Theo xu hướng này, động cơ bước Yongkun đã và đang phát triển các bộ giảm tốc đặc biệt với các đặc tính tốt nhất để duy trì các đặc tính của động cơ phù hợp.

Trọng tâm thiết kế của hộp giảm tốc bánh răng hành tinh được sử dụng trong động cơ bước là mô-men xoắn cao cho phép, tuổi thọ cao, tiếng ồn thấp, dải tỷ số truyền rộng và có thể được sử dụng làm nguồn điện liên tục. Động cơ bước và các động cơ điều khiển khác được thiết kế để đạt được vị trí chính xác, vì vậy các hộp số này cho động cơ phải cung cấp cùng một mức độ chính xác.

Ngoài các giá trị mômen, tốc độ và quán tính chính xác của động cơ bánh răng, việc chọn hộp giảm tốc bánh răng hành tinh có độ chính xác cao, độ giật thấp cũng rất quan trọng, đặc biệt khi nối hộp giảm tốc với động cơ bước.