Phân tích lỗi bộ truyền bánh răng trong hộp số

Phân tích lỗi bộ truyền bánh răng trong hộp số

Phân tích lỗi bộ truyền bánh răng trong hộp số

Bánh răng là bộ phận quan trọng của hộp số hành tinh . Là một cơ cấu truyền động, hộp số được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị cơ khí khác nhau. Tình trạng làm việc của hộp giảm tốc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chính sách của toàn bộ máy. Những hư hỏng về máy do hỏng hóc chiếm tỷ lệ lớn.
Số liệu thống kê về hiệu quả thực tế của bánh răng trên các bộ phận của hộp số cho thấy tỷ lệ hỏng hóc của bánh răng và ổ trục là lớn nhất. Do đó, về chẩn đoán lỗi của hộp số, người ta tập trung vào cơ chế hư hỏng và các phương pháp chẩn đoán lỗi của bánh răng và ổ trục.
Nghiên cứu về chẩn đoán lỗi bánh răng lần đầu tiên bắt đầu vào đầu những năm 1970. Có hai loại phương pháp chẩn đoán. Một là dựa trên nguyên lý ma sát và mài mòn, đó là chẩn đoán tình trạng của các bánh răng trong hộp số bằng cách nghiên cứu và phân tích các mảnh vụn mòn trong dầu bôi trơn của hộp số. Loại còn lại là chẩn đoán thông qua việc xử lý và phân tích các tín hiệu động trong hoạt động của bánh răng.
Với tiền đề là thu được tín hiệu động của hộp số một cách chính xác, việc lựa chọn một phương pháp xử lý tín hiệu hiệu quả là chìa khóa cho sự thành công hay thất bại của chẩn đoán và để cải thiện độ nhạy của chẩn đoán. Tín hiệu động của hộp số là vật mang thông tin trạng thái hoạt động của nó, nhiệm vụ của phân tích tín hiệu là rút ra thông tin hữu ích từ vật mang để làm cơ sở chẩn đoán. Cũng như đối với bánh răng, nhiều phương pháp được sử dụng để chẩn đoán bánh răng có thể được sử dụng để chẩn đoán lỗi ổ trục, và có một vài phương pháp hiệu quả khác.

Trong hoạt động thực tế của máy móc, hộp số là một thể thống nhất với sự cùng tồn tại của bánh răng và ổ trục. Các rung động gây ra bởi sự biến dạng của bánh răng và ổ trục của hộp số, lỗi gia công hoặc các lý do cố ý được truyền đến cảm biến thông qua các kênh tương ứng của chúng. Do mối tương quan lẫn nhau, tín hiệu bao gồm các phần khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau không thể được coi là sự chồng chất đơn giản của mỗi phần, và làm thế nào để tách chúng ra. Việc xác định các nguồn lỗi khác nhau và cách cung cấp độ nhạy và độ tin cậy của chẩn đoán đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu lỗi hộp số, vì những yếu tố này thiết thực hơn cho việc thúc đẩy và ứng dụng công nghệ chẩn đoán lỗi hộp số trong thực hành kỹ thuật.