BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-F800 FR-F840-2.2K-1 công suất 2,2kW

22.695.000 

BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-F800 FR-F840-2.2K-1 công suất 2,2kW dòng định mức 4,8A

Liên hệ