BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-F800 FR-F840-0.75K-1 công suất 0,75kW

19.272.000 

BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-F800 FR-F840-0.75K-1 công suất 0,75kW dòng định mức 2,1A

Liên hệ